https://telegram.me/chashmnewss
4. ارديبهشت 1396 - 21:19   |   کد مطلب: 4463
چشم نیوز: کرسی آزاد اندیشی " بررسی دستاوردهای برجام" از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش چشم نیوز،  آقای سید امین موسوی تحلیل گر ارشد مسائل سیاسی جهت داوری این کرسی قبول زحمت نمودند. در بخش اول کرسی آزاد اندیشی هر یک از گروههای شرکت کننده به مدت ده دقیقه نظرات خود را بیان نمودند، بعد از آن جناب آقای موسوی اقدام به جمع بندی بخش اول بیانات و نظرات پرداختند. 

کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)
کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)
کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)
کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)
کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)
کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)
کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)
کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)
کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)
کرسی آزاد اندیشی بررسی دستاورد های برجام (فرجام برجام)

دیدگاه شما

پربیننده ها

آخرین اخبار