نمایش 1 - 2 از 2
گفتگو با یک بانوی نابینای کارآفرین؛ چشم نیوز: ناهید شیخه پور بانوی جوان «شاهینی» از جمله افرادی است که به رغم نابینایی توانسته در فعالیت های اقتصادی و اشتغالزایی زنان روستایش سهم بسزایی داشته باشد به طوری که هم در عرصه کشت زعفران فعالیت می کند و هم با چشمانی بسته قالی می بافد و اخیرا هم به عنوان بانوی کارآفرین در عرصه صنایع دستی به دومین همایش زنان کارآفرین غرب کشور دعوت شد. 05/31/1395 - 12:47
اشتراک در نابینا