نمایش 1 - 10 از 135
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
نگاهی به پدیده پایان نامه فروشی!
فروش پایان نامه یکی از معضلات دانشگاهی ماست و موجب می شود که خود دانشجو بعد از فارغ التحصیلی تنها دارای یک مدرک علمی باشد بدون اینکه بار علمی کافی و تخصص در رشته تحصیلی اش را کسب کرده باشد.
متاسفانه جوانان امروز به دلیل داشتن حس دانای کل بودن وعدم احساس نیاز به مطالعه رغبت کمتری به کتاب و کتاب خوانی دارند به همین دلیل مطالعه جزء اولویت های آنها نمی باشد.
در میان آموزه های اسلامی نه تنها به تک فرزندی توصیه نشده بلکه با آن مخالفت و با رعایت شرایطی دعوت به ازیاد نسل شده است به گونه ای که در قرآن کریم تکثیر نسل به عنوان یکی از مهمترین اهداف ازدواج معرفی شده است.
مشاركت‌ سياسي‌ يکي از مهمترين‌ و اساسي‌ترين‌ مطالبات دانشجويي کشور است ضمن اینکه مقام معظم رهبري همواره بر ضرورت فعاليت سياسي دانشجويان و شرکت فعال و مثبت آنان در مباحث سياسي تاکيد دارند.
فضای مجازی طی سالهای اخیر چنان در جامعه جوان مورد توجه قرار گرفته است که شاید بتوان گفت این محبوبیت موجب شده است بسیاری از ارتباطات اجتماعی جوانان دستخوش ناملایماتی گردد و غرق شدن در دنیای فضای فرصت کار و تحصیل بهینه را از جوانان سلب کرده است.
سنگ بیکاری و پای لنگ دانشجویان حسابداری
دانشجویان در دوران تحصیلی خود با مشکلات و گرفتاریهای زیادی روبرو هستند.این مشکلات می‌ تواند روی پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر بگذارد.شناخت مشکلات تأثیرگذار و اقدام در جهت کاهش تأثیرات کافی‌ آنها،می‌تواند در جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد.
عامل اساسی که در همه دغدغه های جوانان وجود دارد، همان ارتباط جوان با خدا و امید به او و توکل بر اوست که اگر این مسئله حل شود، دیگر مشکلات خودبه خود حل می شوند . مهم ترین دغدغه جوان در دنیای هزار رنگ امروز، دوری از اصل خویش و پشت کردن به خدا و تعالیم الهی است.
میزگرد دانشجویی با موضوع ضرورت مطالبه‌گری؛
بررسی روند مطالبات دانشجویی، چرایی عدم روحیه مطالبه‌گری در سال‌های اخیر در میان دانشجویان و همچنین ضرورت تقویت مطالبه‌گری در دانشجویان دانشگاه‌های مختلف و وظایف دانشجویان مطالبه گر در قالب میزگردی دانشجویی بررسی شد.
خلاقیت، ابتکار، نوآوری و پویایی درونی باعث تقویت فضای فرهنگی می شود و اگر این موارد نباشد، فرهنگ امری کلیشه‌ای و ملال‌آور می‌شود.
گسترش روحیه کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد.

صفحه‌ها