نمایش 1 - 2 از 2
گفتگو با یک بانوی نابینای کارآفرین؛
چشم نیوز: ناهید شیخه پور بانوی جوان «شاهینی» از جمله افرادی است که به رغم نابینایی توانسته در فعالیت های اقتصادی و اشتغالزایی زنان روستایش سهم بسزایی داشته باشد به طوری که هم در عرصه کشت زعفران فعالیت می کند و هم با چشمانی بسته قالی می بافد و اخیرا هم به عنوان بانوی کارآفرین در عرصه صنایع دستی به دومین همایش زنان کارآفرین غرب کشور دعوت شد.
عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی در گفتگو با چشم نیوز عنوان کرد؛
چشم نیوز: یکی از وظایف مهم دانشجویان در زمینه اقتصاد مقاومتی، تلاش درجهت ترویج دادن و تبیین نمودن سیاست کلی اقتصاد مقاومتی برای بدنه عمومی جامعه می باشد، بدین معنا که اقتصاد مقاومتی میبایست به گفتمانی غالب و رایج در بین مردم تبدیل شده و حدود،الزامات و موانع آن برای عامه مردم شفاف گردد.